Catalog Tủ lạnh Liebherr

  •  09 Tháng Năm 2019 11:14 SA

  •  817 lượt xem

Tủ lạnh Side by side , tủ độc lập:

https://home.liebherr.com/media/hau/brochures/household-appliances/de-de/pdf/liebherr-downloads-de-de-freestanding-appliances-2018-.pdf.pdf

Tủ lạnh âm:

https://home.liebherr.com/media/hau/brochures/household-appliances/de-de/pdf/1_ein_n_de_de_02_0219.pdf